Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU zlokalizowanego przy ul. Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu

Data rozpoczęcia: -, data zakończenia: -

Tematyka: Przebudowa budynków szkolnych, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Inwestycji Miejskich, tel. 32 296 05 59 (inwestycje@um.sosnowiec.pl)

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE.

Zaproponowane w ankietach pytania służyły poznaniu opinii mieszkańców Sosnowca na temat przebudowy i rozbudowy/ nadbudowy infrastruktury kształcenia zawodowego, stworzenia sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia i dostosowania ich do potrzeb osób z niepełnosprawnością w celu poprawy jakości edukacji w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Ankiety dla CKZiU przy ul. Grota Roweckiego 66 wypełniło 936 osób

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,

ul. Grota Roweckiego 66

Pytanie

Tak

[liczba głosów]

Nie

[liczba głosów]

Brak odpowiedzi

[liczba głosów]

  1. Czy zgodnie z Pani/Pana opinią przebudowa obiektu CKZiU oraz stworzenie uczniom warunków do praktycznej nauki zawodu w branży hotelarskiej, gastronomicznej i ekonomiczno-reklamowej / transportowej i mechanicznej będzie skutkować zwiększeniem kompetencji uczniów pobierających naukę w przedmiotowej infrastrukturze kształcenia zawodowego?

906

30

-

  1. Czy Pani/Pana zdaniem zapewnienie wyposażenia do praktycznej nauki zawodu w salach dydaktycznych i stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy wpłynie na poprawę jakości kształcenia w zawodach z branży hotelarskiej, gastronomicznej i ekonomiczno-reklamowej?

914

22

-

  1. Czy z Pani/Pana punktu widzenia rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w Sosnowcu ułatwi absolwentom znalezienie pracy zgodnej z kwalifikacjami?

887

47

2

  1. Czy Pani/Pana zdaniem dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością upowszechni kształcenie zawodowe wśród tych osób oraz wspomoże ich proces uczenia się?

907

29

-

  1. Czy zgodnie z Pani/Pana oceną dostosowanie infrastruktury i systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy zdiagnozowanych przez Powiatowy Urząd Pracy wpłynie na jakość szkolnictwa zawodowego oraz ułatwi przechodzenie z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia?

880

53

3

  1. Czy Pani/Pana zdaniem założone w projekcie wsparcie szkolnictwa zawodowego będzie w przyszłości miało wpływ na obniżenie bezrobocia w Gminie Sosnowiec?

845

88

3

  1. Czy według Pani/Pana założona w projekcie ścieżka kształcenia zawodowego i technicznego w bliskiej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami wpłynie na kształtowanie właściwych postaw uczniów, zdobycie doświadczenia w praktyce oraz umiejętności efektywnego zdobywania pracy po zakończeniu nauki?

901

33

2

  1. Czy Pani/Pana zdaniem realizacja projektu wpłynie na podniesie atrakcyjności oferty edukacyjnej CKZiU i upowszechni kształcenie zawodowe wśród młodzieży ponadgimnazjalnej?

901

32

3

  1. Czy według Pani/Pana opinii realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków usług świadczonych przez placówkę?

898

34

4

 

Pełny raport z przeprowadzonych konsultacji do pobrania poniżej.

 

Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU zlokalizowanego przy ul. Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu

 

Przedmiotem projektu jest nadbudowa i przebudowa istniejącej infrastruktury obiektu dydaktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu na potrzeby warsztatów kształcenia zawodowego w branży gastronomicznej, hotelarskiej i ekonomiczno-reklamowej. W wyniku realizacji projektu powstaną nowe zespoły pomieszczeń i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu, oddzielnie dla każdej branży, wyposażone w niezbędny sprzęt do praktycznej nauki zawodów, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Infrastruktura będzie uzupełniająca do planowanych działań ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety.