Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Projekt uchwały w sprawie połączenia Żłobka Miejskiego i Klubów Dziecięcych Gminy Sosnowiec w zespół oraz nadania zespołowi statutu.

Data rozpoczęcia: 18/03/2021, data zakończenia: 23/03/2021

Tematyka: Polityka społeczna, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Polityki Społecznej

Prezydent Miasta Sosnowca

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z zm.) oraz Uchwały Nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019r. w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895)

Ogłasza:

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej  w  Sosnowcu w sprawie zmiany Uchwały Nr 191/VIII/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie połączenia Żłobka Miejskiego i Klubów Dziecięcych Gminy Sosnowiec w zespół oraz nadania zespołowi statutu.

 

1.     Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 18.03.2021r., a zakończenia na dzień 23.03.2021 r.

2.     Materiały dostępne będą:

3.     Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

4.     Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl