Bądź na bieżąco!

Bądź na bieżąco!

Subskrybuj profil Sosnowca na serwisie Facebook i bądź na bieżąco z wydarzeniami w mieście.

czytaj więcej

Udostępnij:

Konsultacje społeczne - inaczej: proces/narzędzie prowadzenia dialogu obywatelskiego, forma demokracji bezpośredniej. Konsultacje mogą być obowiązkowe (wynikające z przepisów prawa) lub fakultatywne. Mogą one mieć charakter zarówno oddolny (inicjatywy mieszkańców / organizacje społeczne) jak i odgórny (organizowany przez organy władzy publicznej). Głównym celem tego procesu jest stworzenie możliwości wyrażenia przez członków zbiorowości opinii w przedstawionej sprawie. Opinie te powinny stanowić ważne źródło informacji przy podejmowaniu decyzji. Co ważne, nie są one wiążące dla decydentów.

 

Partycypacja - inaczej: uczestnictwo. Według Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” jest to sposób na aktywne branie udziału w wydarzeniach, które nas dotyczą. To możliwość zabierania głosu, uczestnictwa w działaniach i decyzjach. Wg Sherry A. Arnstein partycypacja obywatelska (ta, która dotyczy obywateli) to synonim władzy obywatelskiej. Inaczej mówiąc to redystrybucja władzy, która pozwala na włączenie ludzi do procesów politycznych i gospodarczych.