KAŻDY MOŻE DZIAŁAĆ

KAŻDY MOŻE DZIAŁAĆ

Do udziału w konsultacjach społecznych są zaproszeni wszyscy mieszkańcy. Dodatkowo w spotkaniach uczestniczą urzędnicy i eksperci odpowiedzialni za realizację planowanych inwestycji. Szczególnie do udziału zapraszamy mieszkańców, których konsultacje dotyczą bezpośrednio, bo to właśnie oni są znawcą tego tematu. Dlatego także Twój głos jest tak ważny dla urzędników i ekspertów!

Najnowsze tematy konsultacji społecznych

Poniżej znajduje się lista najnowszych tematów, które zapoczątkowane zostały przez mieszkańców i uzyskały aprobatę Urzędu Miasta.

Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 2 oraz do włączenia Przedszkola Miejskiego nr 45 i Szkoły Podstawowej nr 40 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14.

Data rozpoczęcia: 21/03/2019, data zakończenia: 27/03/2019, kategoria: Edukacja

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Edukacji

Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy Dańdówka oraz nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy Dańdówka.

Data rozpoczęcia: 18/03/2019, data zakończenia: 25/03/2019, kategoria: Tematy mieszkańców

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Organizacji i Informatyzacji

Konsultacje społeczne projektu Uchwały dotyczącej zmiany statutu Miejskiego Klubu „MACZKI”, Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu, Sosnowieckiego Centrum Sztuki Zamek Sielecki.

Data rozpoczęcia: 18/03/2019, data zakończenia: 25/03/2019, kategoria: Kultura, sport i rekreacja

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Kultury i Promocji Miasta

Zobacz wszystkie + Złóż wniosek Pobierz formularz