KAŻDY MOŻE DZIAŁAĆ

KAŻDY MOŻE DZIAŁAĆ

Do udziału w konsultacjach społecznych są zaproszeni wszyscy mieszkańcy. Dodatkowo w spotkaniach uczestniczą urzędnicy i eksperci odpowiedzialni za realizację planowanych inwestycji. Szczególnie do udziału zapraszamy mieszkańców, których konsultacje dotyczą bezpośrednio, bo to właśnie oni są znawcą tego tematu. Dlatego także Twój głos jest tak ważny dla urzędników i ekspertów!

Najnowsze tematy konsultacji społecznych

Poniżej znajduje się lista najnowszych tematów, które zapoczątkowane zostały przez mieszkańców i uzyskały aprobatę Urzędu Miasta.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru ograniczonego ulicami: Stanisława Mikołajczyka, Jamesa Watta, Wojska Polskiego i torami kolejowymi.

Data rozpoczęcia: 30/10/2020, data zakończenia: 10/12/2020, kategoria: Plan zagospodarowania przestrzennego

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Projekt uchwały ws. ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Sosnowca obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów i standardów jakościowych.

Data rozpoczęcia: 15/10/2020, data zakończenia: 20/11/2020, kategoria: Plan zagospodarowania przestrzennego

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Paderewskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Zaruskiego.

Data rozpoczęcia: 15/10/2020, data zakończenia: 09/11/2020, kategoria: Plan zagospodarowania przestrzennego

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Konstantynów”, „Środula”, „Zuzanna” - etap I.

Data rozpoczęcia: 14/10/2020, data zakończenia: 10/11/2020, kategoria: Plan zagospodarowania przestrzennego

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Konstantynów.

Data rozpoczęcia: 29/01/2020, data zakończenia: 30/11/2020, kategoria: Plan zagospodarowania przestrzennego

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Zobacz wszystkie + Złóż wniosek Pobierz formularz