KAŻDY MOŻE DZIAŁAĆ

KAŻDY MOŻE DZIAŁAĆ

Do udziału w konsultacjach społecznych są zaproszeni wszyscy mieszkańcy. Dodatkowo w spotkaniach uczestniczą urzędnicy i eksperci odpowiedzialni za realizację planowanych inwestycji. Szczególnie do udziału zapraszamy mieszkańców, których konsultacje dotyczą bezpośrednio, bo to właśnie oni są znawcą tego tematu. Dlatego także Twój głos jest tak ważny dla urzędników i ekspertów!

Najnowsze tematy konsultacji społecznych

Poniżej znajduje się lista najnowszych tematów, które zapoczątkowane zostały przez mieszkańców i uzyskały aprobatę Urzędu Miasta.

"Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Sosnowca" oraz "Gminny program niskoemisyjny dla gminy Sosnowiec”.

Data rozpoczęcia: 25/05/2020, data zakończenia: 14/06/2020, kategoria: Środowisko

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Projekt Uchwały w sprawie ustanowienia Stypendiów E-sportowych Miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 25/05/2020, data zakończenia: 01/06/2020, kategoria: Kultura, sport i rekreacja

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Projekt Uchwały w sprawie ustanowienia Stypendiów E-sportowych Miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 25/05/2020, data zakończenia: 01/06/2020, kategoria: Kultura, sport i rekreacja

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wyodrębnioną częścią usługową oraz podziemnym garażem wielostanowiskowym przy ul. M. T. Kierocińskiej

Data rozpoczęcia: 18/05/2020, data zakończenia: 09/06/2020, kategoria: Tematy mieszkańców

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszarów: Ostrogórska Zachód, Konstantynów, Środula, Zuzanna i Północna część Klimontowa.

Data rozpoczęcia: 06/05/2020, data zakończenia: 30/06/2020, kategoria: Plan zagospodarowania przestrzennego

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Zobacz wszystkie + Złóż wniosek Pobierz formularz