KAŻDY MOŻE DZIAŁAĆ

KAŻDY MOŻE DZIAŁAĆ

Do udziału w konsultacjach społecznych są zaproszeni wszyscy mieszkańcy. Dodatkowo w spotkaniach uczestniczą urzędnicy i eksperci odpowiedzialni za realizację planowanych inwestycji. Szczególnie do udziału zapraszamy mieszkańców, których konsultacje dotyczą bezpośrednio, bo to właśnie oni są znawcą tego tematu. Dlatego także Twój głos jest tak ważny dla urzędników i ekspertów!

Najnowsze tematy konsultacji społecznych

Poniżej znajduje się lista najnowszych tematów, które zapoczątkowane zostały przez mieszkańców i uzyskały aprobatę Urzędu Miasta.

Zasady V edycji Budżetu Obywatelskiego

Data rozpoczęcia: 08/02/2018, data zakończenia: 25/02/2018, kategoria: Budżet Obywatelski

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Kultury i Promocji Miasta

Wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla obszaru położonego w rejonie ul. gen. Władysława Andersa przyjętego uchwałą Nr 218.

Data rozpoczęcia: 01/02/2018, data zakończenia: 07/03/2018, kategoria: Plan zagospodarowania przestrzennego

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla terenu położonego w Sosnowcu przy ulicy Małe Zagórze i ulicy gen. T. Bora-Komorowskiego;

Data rozpoczęcia: 01/02/2018, data zakończenia: 07/03/2018, kategoria: Plan zagospodarowania przestrzennego

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Zobacz wszystkie + Złóż wniosek Pobierz formularz