KAŻDY MOŻE DZIAŁAĆ

KAŻDY MOŻE DZIAŁAĆ

Do udziału w konsultacjach społecznych są zaproszeni wszyscy mieszkańcy. Dodatkowo w spotkaniach uczestniczą urzędnicy i eksperci odpowiedzialni za realizację planowanych inwestycji. Szczególnie do udziału zapraszamy mieszkańców, których konsultacje dotyczą bezpośrednio, bo to właśnie oni są znawcą tego tematu. Dlatego także Twój głos jest tak ważny dla urzędników i ekspertów!

Najnowsze tematy konsultacji społecznych

Poniżej znajduje się lista najnowszych tematów, które zapoczątkowane zostały przez mieszkańców i uzyskały aprobatę Urzędu Miasta.

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016-2023

Data rozpoczęcia: 18/07/2018, data zakończenia: 07/08/2018, kategoria: Rewitalizacja

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości, tel. 296-06-38

Konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia ograniczeń godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal).

Data rozpoczęcia: 09/07/2018, data zakończenia: 23/07/2018, kategoria: Tematy mieszkańców

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości, tel. 296-06-51

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsch. i pd.-wsch. części gminy Sosnowiec.

Data rozpoczęcia: 30/04/2018, data zakończenia: 08/06/2018, kategoria: Plan zagospodarowania przestrzennego

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Stary Sosnowiec Pn. etap I.

Data rozpoczęcia: 11/04/2018, data zakończenia: 30/04/2018, kategoria: Plan zagospodarowania przestrzennego

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Zobacz wszystkie + Złóż wniosek Pobierz formularz