KAŻDY MOŻE DZIAŁAĆ

KAŻDY MOŻE DZIAŁAĆ

Do udziału w konsultacjach społecznych są zaproszeni wszyscy mieszkańcy. Dodatkowo w spotkaniach uczestniczą urzędnicy i eksperci odpowiedzialni za realizację planowanych inwestycji. Szczególnie do udziału zapraszamy mieszkańców, których konsultacje dotyczą bezpośrednio, bo to właśnie oni są znawcą tego tematu. Dlatego także Twój głos jest tak ważny dla urzędników i ekspertów!

Najnowsze tematy konsultacji społecznych

Poniżej znajduje się lista najnowszych tematów, które zapoczątkowane zostały przez mieszkańców i uzyskały aprobatę Urzędu Miasta.

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016-2023

Data rozpoczęcia: 04/02/2019, data zakończenia: 24/02/2019, kategoria: Rewitalizacja

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości

Zobacz wszystkie + Złóż wniosek Pobierz formularz