KAŻDY MOŻE DZIAŁAĆ

KAŻDY MOŻE DZIAŁAĆ

Do udziału w konsultacjach społecznych są zaproszeni wszyscy mieszkańcy. Dodatkowo w spotkaniach uczestniczą urzędnicy i eksperci odpowiedzialni za realizację planowanych inwestycji. Szczególnie do udziału zapraszamy mieszkańców, których konsultacje dotyczą bezpośrednio, bo to właśnie oni są znawcą tego tematu. Dlatego także Twój głos jest tak ważny dla urzędników i ekspertów!

Najnowsze tematy konsultacji społecznych

Poniżej znajduje się lista najnowszych tematów, które zapoczątkowane zostały przez mieszkańców i uzyskały aprobatę Urzędu Miasta.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Sosnowca

Data rozpoczęcia: 06/04/2021, data zakończenia: 13/04/2021, kategoria: Środowisko

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami

Zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec

Data rozpoczęcia: 26/03/2021, data zakończenia: 16/04/2021, kategoria: Plan zagospodarowania przestrzennego

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego dla różnych części miasta

Data rozpoczęcia: 11/03/2021, data zakończenia: 18/04/2021, kategoria: Plan zagospodarowania przestrzennego

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Konstantynów”, „Środula”, „Zuzanna” - etap I.

Data rozpoczęcia: 14/10/2020, data zakończenia: 30/06/2021, kategoria: Plan zagospodarowania przestrzennego

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Konstantynów.

Data rozpoczęcia: 29/01/2020, data zakończenia: 30/06/2021, kategoria: Plan zagospodarowania przestrzennego

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Zobacz wszystkie + Złóż wniosek Pobierz formularz