KAŻDY MOŻE DZIAŁAĆ

KAŻDY MOŻE DZIAŁAĆ

Do udziału w konsultacjach społecznych są zaproszeni wszyscy mieszkańcy. Dodatkowo w spotkaniach uczestniczą urzędnicy i eksperci odpowiedzialni za realizację planowanych inwestycji. Szczególnie do udziału zapraszamy mieszkańców, których konsultacje dotyczą bezpośrednio, bo to właśnie oni są znawcą tego tematu. Dlatego także Twój głos jest tak ważny dla urzędników i ekspertów!

Najnowsze tematy konsultacji społecznych

Poniżej znajduje się lista najnowszych tematów, które zapoczątkowane zostały przez mieszkańców i uzyskały aprobatę Urzędu Miasta.

Zasady zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 22/01/2019, data zakończenia: 28/01/2019, kategoria: Polityka społeczna

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Podwyższenia kryterium dochodowego w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"

Data rozpoczęcia: 22/01/2019, data zakończenia: 28/01/2019, kategoria: Polityka społeczna

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zmiana Statutu Klubu Dziecięcego w Sosnowcu-szczepienia

Data rozpoczęcia: 16/01/2019, data zakończenia: 23/01/2019, kategoria: Polityka społeczna

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Polityki Społecznej

Zmiana Statutu Żłobka Miejskiego w Sosnowcu-szczepienia

Data rozpoczęcia: 16/01/2019, data zakończenia: 23/01/2019, kategoria: Polityka społeczna

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Polityki Społecznej

Zobacz wszystkie + Złóż wniosek Pobierz formularz