KAŻDY MOŻE DZIAŁAĆ

KAŻDY MOŻE DZIAŁAĆ

Do udziału w konsultacjach społecznych są zaproszeni wszyscy mieszkańcy. Dodatkowo w spotkaniach uczestniczą urzędnicy i eksperci odpowiedzialni za realizację planowanych inwestycji. Szczególnie do udziału zapraszamy mieszkańców, których konsultacje dotyczą bezpośrednio, bo to właśnie oni są znawcą tego tematu. Dlatego także Twój głos jest tak ważny dla urzędników i ekspertów!

Najnowsze tematy konsultacji społecznych

Poniżej znajduje się lista najnowszych tematów, które zapoczątkowane zostały przez mieszkańców i uzyskały aprobatę Urzędu Miasta.

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14.

Data rozpoczęcia: 05/11/2018, data zakończenia: 16/11/2018, kategoria: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy

Zobacz wszystkie + Złóż wniosek Pobierz formularz