Forum dyskusyjne

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Zasady Budżetu Obywatelskiego

Kategoria: Budżet Obywatelski

UM Sosnowiec
Zapraszamy do czynnego udziału w dyskusji. Państwa opinia i uwagi mogą mieć znaczący wpływ na kształt konsultacji organizowanych w naszym mieście.
Joanna Grabarczyk, 03/03/2017 13:00:00
UM Sosnowiec
Zapraszamy na spotkania konsultacyjne.
Najbliższe już w środę tj. 08.03.2017r. o godzinie 17.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu w sali 221
Joanna Grabarczyk, 07/03/2017 08:28:57
Czy realizacja projektu w ramach strefy szkolnej w latach poprzednich (rok, dwa lata) wyklucza udział danej placówki do partycypacji w młodzieżowym budżecie?

Dlaczego właściwie zostało przyjęte takie kryterium wykluczenia. Jeżeli szkoła (w domyśle autor projektu) jest w stanie napisać dobry projekt, który wygrywa głosowanie dlaczego zostaje "ukarana" brakiem możliwości dalszego rozwoju na trzy lata. Finansowanie placówek edukacyjnych przez miasto stoi przecież na tragicznym poziomie.
Antoni Chudej, 09/03/2017 10:15:17
UM Sosnowiec
Nie, nie wyklucza. Na udział w ramach Młodzieżowych i Przedszkolnych Budżetów Obywatelskich nie ma wpływu zwycięstwo w poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego.

Zapis dotyczący dwuletniego ograniczenia dla szkół i przedszkoli został wprowadzony na życzenie mieszkańców w trakcie ewaluacji II edycji Budżetu Obywatelskiego. Ideą tego zapisu było stworzenie szansy mniejszym placówkom, którym trudno uzbierać jest, aż tyle głosów ile bardziej popularnym szkołom - zwycięzca II edycji uzyskał ponad 9 tys. głosów. Dodatkowym atutem zastosowania tego zapisu jest równomierny rozwój większej ilości placówek oświatowych.
Joanna Grabarczyk, 09/03/2017 14:16:42
Szanowna Pani, za równomierny rozwój placówek odpowiedzialny jest urząd miasta a nie budżet obywatelski. W Sosnowcu dochodzi do jakieś fetyszyzacji tego budżetu. Mająca być, w założeniu, dodatkową forma finansowania budujących lokalne społeczności inwestycji urasta na główną siłę sprawczą w łataniu dziur w drogach.
To może zamiast blokować projekty opracujecie inny sposób przeliczania głosów. Np w odniesieniu do liczby uczniów danej placówki. Lub zmienicie zasady tego dodatkowego rozdziału wolnych środków przez np dopłatę ze strony miasta do budżetu i finansowanie drugiego co do liczby głosów projektu. Rozumiem pozorną sprawiedliwość obecnego rozwiązania ale niestety nie przekłada się to na liczbę uczniów korzystających np z boiska.

Warto było by również przemyśleć zapis o ogólnodostępności projektu. To znowu otworzyło by drogę do realizacji projektów które podnosiły by standardy metodyki w placówkach. Zamiast budowy boisk można by było wyposażyć pracownie, biblioteki etc. W końcu korzystało by na tym nie kilkoro ale duża liczba dzieci.

Pomimo refleksji że w dalszym ciągu o takie rzeczy powinno dbać miasto
Antoni Chudej, 10/03/2017 09:50:52
UM Sosnowiec
Szanowny Panie, dziękujemy za zgłoszone uwagi.
Budżet Obywatelski jest odpowiedzią na lokalne potrzeby mieszkańców. Projekty zgłaszają sami mieszkańcy i to oni w trakcie głosowania decydują, które z nich trafią do realizacji.
Wprowadzenie dwuletniego ograniczenia dla projektów, tak jak wspominałam w pierwszej przesłanej odpowiedzi, było na życzenie mieszkańców. Okres dwóch lat szybko mija i już w tej edycji będą mogły być zgłaszane projekty na terenie zwycięskich placówek z I edycji BO. Pana propozycja dotycząca sposobu przeliczania głosów będzie trudna do zastosowania i naszym zdaniem nie do końca sprawiedliwa. Pod rozwagę natomiast weźmiemy głos dotyczący podziału tzw. „resztówek”.
Zasada ogólnodostępności jest jedną z podstawowych zasad BO. Wprowadzając w tej edycji Młodzieżowe i w Przedszkolne Budżety Obywatelskie dajemy do dyspozycji środki właśnie na wspomniane przez Pana wyposażenie pracowni, bibliotek szkolnych i przedszkolnych.
Jednocześnie informuję, iż zapisy zasad MBO i PBO były konsultowane w trakcie spotkań z przedstawicielami tych placówek.
Joanna Grabarczyk, 10/03/2017 13:07:44
Tak Szanowna Pani, dziury w drogach są ważne dla mieszkańców ale nie jest to przedmiot do BO tylko do realizacji w ramach normalnej działalności miasta, które ma do tego odpowiednie organy (a nie przetargi)

1. Dlaczego zasada przeliczania głos/uczeń ma być niesprawiedliwa? Przecież zrównuje ona małe i duże placówki w dostępie do BO
2. Ogólnodostępność dla projektów edukacyjnych ogranicza je do boisk, huśtawek i piaskownic itp a blokuje inicjatywy, które naprawdę mogą wesprzeć proces edukacji uczących się dzieci. Szkoła nie może np wyposażyć pracowni nauk ścisłych bo nie jest to projekt ogólnodostępny a znacznie ważniejszy dla dzieci niż np piaskownica. Pieniędzy z miasta na to przecież nie dostanie
3. Czy więc te Młodzieżowe i Przedszkolne BO są zwolnione z zasady ogólnodostępności?
4. Z kim konkretnie były konsultowane te zasady, czy byli to dyrektorzy i przedstawiciele rad rodziców szkół w mieście czy jeden dyrektor? Czy może mi Pani określić zakres tych konsultacji?

Proszę wybaczyć ale absolutnie się nie zgodzę z stwierdzeniem " Okres dwóch lat szybko mija" a nawet uznam go za nieco nie na miejscu. To tak jakbym swojemu dziecku musiał powiedzieć "nie macie sali gimnastycznej? to poczekajmy trzy lata, może się uda". Niestety formuła przyjętego BO w Sosnowcu sprowadza go do narzędzia do łatania dziur w polityce infrastrukturalnej miasta. Zamiast inwestować w inicjatywy które mobilizują i realnie scalają lokalne społeczności łata się dziury w jezdniach. Rozumiem, że siłownia musi być na każdym osiedlu a place zabaw są potrzebne (naprawdę to rozumiem) ale szkoda aby z budżetem dotyczącym edukacji stało się to samo
Antoni Chudej, 12/03/2017 14:39:08
UM Sosnowiec
Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu gminy. Wszystkie inwestycje zgłaszane przez mieszkańców w ramach BO muszą być zadaniami własnymi gminy lub powiatu - remonty dróg i chodników jak najbardziej się więc wpisują.

Ad 1. Nie wiem czy dobrze rozumiem Pana myśl. Przecież głosy na projekty w Strefie Szkolnej mogą oddawać nie tylko uczniowie tych placówek, a nawet powinni jeszcze inni mieszkańcy. Czy wg Pana głosy zdobyte przez mniejszą szkołę powinny być przeliczane inaczej niż głosy na projekt szkoły popularniejszej?

Ad 2. Na projekty z Budżetu Obywatelskiego głosują wszyscy mieszkańcy naszego miasta, dlatego dobrze byłoby gdyby wszyscy mogli korzystać z efektów ich realizacji. Wszystko zależy od kreatywności zgłaszających - rodzaj zgłaszanych projektów w szkołach nie ogranicza się jedynie do boisk i placów zabaw. W ramach III edycji BO w tym roku powstanie miasteczko komunikacyjne przy ZSO nr 7 przy ul. Gwiezdnej oraz strefa kulturalna przy SP nr 39 (w ramach projektu powstanie m.in. scena).

Ad 3. Projekty w ramach Młodzieżowych i Przedszkolnych Budżetów Obywatelskich mogą zgłaszać i głosować:
- w przypadku szkół - uczniowie danej placówki,
- w przypadku przedszkoli - opiekunowie rodziców dzieci do nich uczęszczających.
Dlatego też zasada ogólnodostępności Młodzieżowych i Przedszkolnych BO nie dotyczy.

Ad 4. Do konsultacji MBO i PBO zostali zaproszeni wszyscy dyrektorzy sosnowieckich szkół i przedszkoli. W dniach 6 - 7 marca w Urzędzie Miejskim Sosnowcu odbyły się dwa spotkania, na których przedstawiono zasady Młodzieżowych i Przedszkolnych Budżetów Obywatelskich.
Piotr Pluta, 13/03/2017 15:32:06
Widzę że mnie Pan nie zrozumiał. Rozumiem że dla UM BO to tylko forma wskazania miejsca remontów w mieście. To wyraz nieudolności urzędników w których zakresie obowiązków powinno być pilnowane takich spraw. Mało tego jest to marnowanie pieniędzy z BO ponieważ to są zadania z normalnego budżetu miasta. Ale, prawdopodobnie jak to zwykle w Sosnowcu bywa posługujemy się zupełnie innymi definicjami BO

AD 1. Skoro zakładacie, że wygranie projektu ma się kończyć karą dla szkoły w postaci zakazu uczestnictwa w projektach ponieważ inne szkoły też muszą mieć szansę to propozycja przeliczania proporcjonalnego co do ilości uczniów wyrównało by szansę między mniej a bardziej popularnymi szkołami. Mała szkoła ze świetnym lokalnym projektem nie przebije się nigdy.

AD 2. A dlaczego mieli by korzystać wszyscy. Dlaczego np. rodzice świadomi przyszłości swoich dzieci i trudności z finansowaniem szkół przez UM nie mieli by się zrzec z dostępu np. do nowych sal dydaktycznych? To pozwoliło by szkołom realnie podnosić poziom nauczania a nie budować place rowerowe, które nota bene nie wygrały w głosowaniach. Ograniczenie ogólnodostępności sprawia, że horyzont projektów zostaje drastycznie ograniczony

AD 3, 4. Dziękuję za odpowiedzi
Antoni Chudej, 14/03/2017 00:43:19
UM Sosnowiec
Jeszcze raz informuję, że Budżet Obywatelski to część ” normalnego” budżetu gminy o wydatkowaniu, której decydują mieszkańcy.
Dziękujemy za przesłane uwagi, które weźmiemy pod uwagę tworząc ostateczne zasady IV edycji BO, przypominam jednak, że zarówno dwuletnie ograniczenie jak i zasada ogólnodostępności zostały wpisane do zasad w odpowiedzi na życzenie mieszkańców.
Joanna Grabarczyk, 14/03/2017 09:10:12
Szanowna Pani, proszę się nie irytować. Sama Pani przyzna że stwierdzenie "życzenie mieszkańców" brzmi enigmatycznie. Jak zmienić takie zapisy? Przez głosowanie? Jakieś wnioski? W czasie dyskusji?
Może warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem, w którym likwiduje się tę pseudo edukacyjną cześć budżetu i rozdziela kwotę między część mieszkańców i nową edukacyjną część. Wtedy boiska, place zabaw, parki rowerowe itp służące de facto wszystkim mieszkańcom, bez względu czy umiejscowione przy szkołach czy w innych miejscach finansowane byłyby z pierwszej części. Druga, powiększona część mogła by być wykorzystana do realnego zaspokojenia potrzeb szkół a dodatkowo wykorzystana do budowy postaw obywatelskich i relacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Skoro miasto nie umie sobie z tym poradzić to mogły by sobie radzić z tym szkoły, niejako od środka, realizując pomysły na które tych szkół nie było dotąd stać. Już widzę oczami wyobraźni wysyp pracowni tematycznych, doposażanie laboratoriów i początek końców panowania tablic multimedialnych w pracowniach nauk ścisłych na rzecz normalnych, prawdziwych eksperymentów. Sama Pani przyzna, że to klucz do np. podniesienia dramatycznego poziomu nauk ścisłych w szkołach w Sosnowcu.
Antoni Chudej, 14/03/2017 20:50:26
UM Sosnowiec
Opinie mieszkańcy mogą zgłaszać poprzez forum, wysyłając swoje uwagi na adres mailowy konsultacje@um.sosnowiec.pl, wypełniając formularz opinii i złożenie go w Punkcie Konsultacyjnym. Proszę pamiętać, iż ostatecznym terminem zgłaszania uwag jest 17.03.2017r. (tj. najbliższy piątek).
Strefa edukacji powstała w wyniku ewaluacji I edycji BO, bowiem w I edycji BO połowa środków została przeznaczona na realizację inwestycji na terenach należących do placówek oświatowych co spotkało się ze sporym sprzeciwem mieszkańców. Na spotkaniach ewaluacyjnych mieszkańcy proponowali, aby został do zasad II edycji BO wprowadzony zapis uniemożliwiający zgłaszanie projektów na terenach placówek oświatowych. W wyniku negocjacji została stworzona właśnie strefa edukacji z oddzielnym budżetem przeznaczonym na realizację tego typu inwestycji. Warunkiem utworzenia tej strefy była ogólnodostępność powstałych w ramach projektów inwestycji. W tegorocznej edycji poprzez utworzenie Młodzieżowych i Przedszkolnych Budżetów Obywatelskich stwarzamy zarówno możliwość aktywizacji młodzieży i rodziców oraz zakup dodatkowego wyposażenia dla szkolnych i przedszkolnych sal dydaktycznych.
Joanna Grabarczyk, 15/03/2017 14:27:13

Dołącz do dyskusji Powrót do konsultacji

Wymagane logowanie

Nie posiadasz jeszcze konta w serwisie? Zarejestruj się.


E-mail: Hasło:

Zaloguj