Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Strategia Obszaru Funkcjonalnego – Zielona Infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego

Data rozpoczęcia: -, data zakończenia: -

Tematyka: Zagłębiowski Park Linearny, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Grzegorz Sokół, Wydział Rozwoju i Promocji Miasta, tel. 32 296 06 38 (g.sokol@um.sosnowiec.pl)

Celem przeprowadzania konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag mieszkańców dotyczących założeń funkcjonowania Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Dąbrowskiego w ramach Zagłębiowskiego Parku Linearnego oraz jego celów rozwojowych, które zawarte są ww. dokumencie.


Strategia zawiera cele i działania niezbędne do realizacji założeń Zagłębiowskiego Parku Linearnego, który jest próbą zmiany wizerunku, poprzez kompleksową rekonstrukcję obszarów zielonych Doliny Przemszy i Brynicy oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów umożliwiających realizację inwestycji w tzw. „zieloną infrastrukturę”.


Na terenie Gminy Sosnowiec w ramach projektu będzie zrealizowana budowa Egzotarium oraz rewitalizacja Parku Kresowego.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
•    Składania opinii i uwag za pomocą elektronicznej platformy internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl,
•    Składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy konsultacje@um.sosnowiec.pl,
•    Składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynki usytuowanej w:
     Budynku Urzędu Miejskiego, ul. Małachowskiego 3 – w Wydziale Rozwoju i Promocji Miasta, I p., pok. 22, w godzinach otwarcia, tj.: poniedziałek 7.30-18.00, wtorek - czwartek 7.30- 15.30, piątek 7.30-13.00.