Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sosnowca

Data rozpoczęcia: -, data zakończenia: -

Tematyka: Lokalny Program Rewitalizacji, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Grzegorz Sokół, Wydział Rozwoju i Promocji Miasta (g.sokol@um.sosnowiec.pl)

 

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016 - 2023

Według ustawy rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Prezentujemy Państwu proponowaną aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016 - 2023. 

Prosimy, aby zgłaszali Państwo do nas uwagi dotyczące aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016 - 2023. Zależy nam na tym, żeby bezpośredni interesariusze jakimi są mieszkańcy odnieśli się do propozycji wystawionych przez miasto. Liczymy na owocną dyskusję i trafne spostrzeżenia. Szczegółowa aktualizacja planu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016 - 2023 znajduje się w załącznikach.