Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sosnowiec. Etap I - budynki publiczne

Data rozpoczęcia: 18/07/2016, data zakończenia: 01/08/2016

Tematyka: Gospodarka odpadami, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Michał Kryczek, Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy (wrf.mk@um.sosnowiec.pl)

Szanowni Państwo, 

Prosimy o udział w Konsultacjach Społecznych dot. usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sosnowiec etap I - budynki publiczne.

Termin konsultacji: 18 lipca - 1 sierpnia 2016 r.

Przedmiotem realizacji projektu jest usunięcie wyrobów zawierających azbest z trzech budynków użyteczności publicznej:

  • Przedszkola Miejskiego nr 15 przy ul. Kilińskiego
  • oraz Przedszkola Miejskiego nr 56 i Żłobka zlokalizowanych przy ul. Jagiellońskiej.

W ramach projektu planowane jest również odtworzenie elewacji obiektów do stanu przed demontażem.
W wyniku realizacji projektu przewidziano usunięcie łącznie 15,78 Mg wyrobów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo - cementowych (acekol) o powierzchni 1434,77m2.
Program usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego do roku 2032 wskazuje, że Sosnowiec jest jednym z powiatów o największej ilości wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na jego powierzchnię.
Realizacja projektu przyczynia się do zmniejszenia ilości wyrobów azbestowych w mieście o ok. 0,11%.