Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Zasady Budżetu Obywatelskiego

Data rozpoczęcia: 03/03/2017, data zakończenia: 17/03/2017

Tematyka: Budżet Obywatelski, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Joanna Grabarczyk, Wydział Rozwoju i Promocji Miasta, tel. 32 296 06 16 (konsultacje@um.sosnowiec.pl)

FORUM DLA TEMATU:
Zasady Budżetu Obywatelskiego (12 odpowiedzi)

Już dziś prezentujemy proponowane zasady do IV edycji Budżetu Obywatelskiego.

Zasadniczym celem Konsultacji Społecznych nad zasadami Budżetu Obywatelskiego jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra.

Naszym celem jest aktywne zaangażowanie się wszystkich mieszkańców w proces opracowania Budżetu Obywatelskiego oraz do efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu i budowania więzi w lokalnej społeczności.

Dlatego też czekamy na Państwa opinie. Zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych.

08.03.2017r., godz. 17.00 - Urząd Miejski w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, sala 221

11.03.2017r., godz. 10.00 - Miejska Bibiloteka Publiczna, ul. Kisielewskiego 9A

Nie możesz uczestniczyć w spotkaniu? Prześlij swoją opinię na adres konsultacje@um.sosnowiec.pl lub wypełnij formularz konsultacji i złóż go w wybranym Punkcie Konsultacyjnym.

 

Poniżej naważniejsze zmiany w zasadach kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.

 

Nowe budżety

Utworzenie Młodzieżowych i Przedszkolnych Budżetów Obywatelskich:

Młodzieżowe Budżety Obywatelskie - budżet realizowany w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. Uczniowie mogą zgłaszać projekty dotyczące szkół do których uczęszczają.

Przedszkolne Budżety Obywatelskie - budżet realizowany w przedszkolach.  Rodzice mogą zgłaszać projekty dotyczące przedszkoli do których uczęszczają ich pociechy.

 

Uzasadnienie:

Oprócz istniejących już Lokalnych Stref Konsultacyjnych, Strefy Szkolnej i Przedszkolnej wprowadzamy dwa powyższe budżety dla młodych sosnowiczan. Chcąc aktywizować młodzież i uczyć ich odpowiedzialności – uczniowie sami zadecydują na co zostaną przeznaczone środki w ich szkołach.

Analogiczna sytuacja dotyczy przedszkoli, z tą różnicą, że tam te decyzje podejmować będą rodzice dzieci.

Dotychczasowe zasady dotyczące Strefy Szkolnej i Przedszkolnej pozostają bez zmian.

Prosimy o zapoznanie się dokładnie z regulaminami powyższych budżetów.

Podział środków

W IV edycji Budżetu Obywatelskiego do podziału jest 7 500 000 zł:

Lokalne Strefy Konsultacyjne - 5 mln zł,

Strefa Szkolna - 1,4 mln zł (ograniczenie 700 tys. zł na jeden projekt),

Strefa Przedszkolna - 600 tys. (ograniczenie 200 tys. zł na jeden projekt),

Młodzieżowe Budżety Obywatelskie - 400 tys. zł (do równego podziału na placówki szkolne),

Przedszkolne Budżety Obywatelskie - 100 tys. zł (do równego podziału na placówki przedszkolne).

 

Uzasadnienie:

Ze względu na coraz wyższe koszty dotyczące modernizacji boisk sportowych zwiększyliśmy kwotę na jeden projekt w Strefie Szkolnej do 700 tys. zł.

Inwestycje na terenach spółdzielni / wspólnot mieszkaniowych

Jeżeli zgłoszony projekt jest zlokalizowany na terenie należącym, chociaż częściowo, do spółdzielni lub wspólnoty – koszt inwestycji zostaje podzielony równo (50%-50%) między spółdzielnię/wspólnotę a Gminę.

 

Uzasadnienie:

Rozwiązanie to pozwoli zgłaszać projekty zlokalizowane na terenach spółdzielni/wspólnoty o dużo większej wartości i większym zakresie. Przykład: jeżeli kwota w danej Lokalnej Strefie Konsultacyjnej wynosi 200 tys. zł, złożony projekt może mieć wartość 400 tys. zł – 200 tys. zł deklaruje zapłacić spółdzielnia/wspólnota, drugie 200 tys. zł płaci Gmina.

Zmiany granic Lokalnych Stref Konsultacyjnych

Środula - włączenie do strefy ul. Chemicznej (wcześniej Pogoń) tj. granicą strefy Środula jest rzeka Czarna Przemsza,

Zagórze Południe -  włączenie do strefy ul. Gwiezdnej (wcześniej Klimontów),

Sielec, Kukułek, Andersa -  włączenie do strefy  ul. Witosa, ul. Legionów, ul. Narutowicza (wcześniej Centrum).

 

Uzasadnienie:

Zmiany granic na życzenie mieszkańców.

Głosowanie

Głosowanie tylko drogą elektroniczną na stronie www.obywatelski.sosnowiec.pl, potwierdzone SMS-em.

 

Uzasadnienie:

Proponujemy zrezygnować z dotychczasowej papierowej karty do głosowania ze względu m.in. na bezpieczeństwo danych osobowych tam zawartych. Głosowanie internetowe znacznie przyspieszy ogłoszenie wyników.

Ilość głosów

Każdy z mieszkańców ma 3 głosy:

  • jeden na projekty z Lokalnych Stref Konsultacyjnych,
  • jeden na projekty ze Strefy Szkolnej,
  • jeden na projekty ze Strefy Przedszkolnej.

 

Uzasadnienie:

Zwiększyliśmy ilość głosów dla mieszkańca - dodaliśmy osobny głos dla strefy szkolnej i przedszkolnej.

W poprzedniej edycji mieszkańcy musieli wybrać czy oddają głos na szkołę czy przedszkole. Teraz mogą oddać głos na obydwie placówki.

Podział środków na Lokalne Strefy Konsultacyjne

Likwidacja 10% bonusu za frekwencję w zamian za zwiększenie znaczenia liczby mieszkańców w LSK - 65% mieszkańcy, 35% powierzchnia.

Minimalna ilość głosów na projekt

Projekt, aby po głosowaniu został skierowany do realizacji musi uzyskać min. 75 głosów.

 

Uzasadnienie:

Ustalenie progu ma na celu zmobilizowanie mieszkańców do jeszcze większej aktywności. Chcemy, aby realizowane projekty cieszyły się większym poparciem lokalnej społeczności.