Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Przekształcenie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, Plac Waldemara Zillingera 1 w IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, Plac Waldemara Zillingera 1.

Data rozpoczęcia: 21/03/2017, data zakończenia: 28/03/2017

Tematyka: Edukacja, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Aldona Barańska, Wydział Edukacji, tel. 32 296 06 33 (a.baranska@um.sosnowiec.pl)

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu ws. przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, Plac Waldemara Zillingera 1 w IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w  Sosnowcu, Plac Waldemara Zillingera 1.

W dniu 26 stycznia 2017r. Rada Miejska w Sosnowcu podjęła uchwałę Nr 534/XL/2017 w sprawie zamiaru przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w  Sosnowcu, Plac Waldemara Zillingera 1 w IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, Plac Waldemara Zillingera 1. W przypadku przekształcenia szkoły stosuje się przepisy art.59 ustawy z dnia 7 września  1991r. o systemie oświaty, zgodnie z którymi organ prowadzący jest zobowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przekształcenia, zawiadomić o zamiarze przekształcenia szkoły, m.in. rodziców uczniów i właściwego kuratora oświaty. Realizując ten przepis poinformowano o zamiarze przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego rodziców uczniów i Śląskiego Kuratora Oświaty. Dodatkowo o zamiarze przekształcenia szkoły zostały powiadomione nauczycielskie związki zawodowe. W dniu 14 lutego 2017r. Śląski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował zamiar przekształcenia  IV Liceum Ogólnokształcącego im.Stanisława Staszica w Sosnowcu w IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica.Wobec wykonania wszystkich niezbędnych czynności podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

UWAGA!

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania opinii są wyłącznie organizacje pozarządowe