Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Ustalenie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 22/03/2017, data zakończenia: 28/03/2017

Tematyka: Środowisko, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, tel. 32 296 05 72 (srodowisko@um.sosnowiec.pl)

Zgodnie z art. 85 ust. 1  ustawy o ochronie przyrody opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty. W przypadku usuwania krzewu, zgodnie z art. 85 ust. 3 przedmiotowej ustawy, opłatę ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami stawkę opłaty.

    W przypadku, gdy rada gminy nie określi zgodnie z art. 85 ust. 4a wysokości stawek opłat, do ustalenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosuje się maksymalne stawki, czyli 500zł za cm obwodu i 200zł za m2 powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami. Biorąc pod uwagę powyższe regulacje prawne zasadnym jest określenie stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie miasta Sosnowca. Wyszczególnione w załączniku do uchwały stawki opłat za usunięcie drzew zróżnicowano ze względu na rodzaj lub gatunek drzew.