Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Rewitalizacja Centrum Miasta na cele społeczne

Data rozpoczęcia: 24/04/2017, data zakończenia: 12/05/2017

Tematyka: Rewitalizacja, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Przemysław Krzysik, Wydział Funduszy Zwenętrznych i Współpracy, tel. 32 296 08 41 (pkrzysik@um.sosnowiec.pl)

„Rewitalizacja Centrum Miasta na cele społeczne – nadanie nowej funkcji obiektom przy ul. Modrzejowskiej i Targowej w Sosnowcu wraz z odnowieniem części wspólnych wybranych kamienic”

 

Przedmiotem projektu jest przebudowa i wyposażenie obiektów w Centrum Sosnowca w celu nadania im nowych funkcji użytkowych na potrzeby działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Centrum Miasta.

Zakres prac obejmuje:

- adaptację parteru i I piętra budynku przy ul. Modrzejowskiej 42 na potrzeby Centrum Wolontariatu, Klubu Seniora i Centrum Aktywności Seniora;

- modernizację części wspólnych budynków mieszkalno-usługowych przy ul.: Dekerta 10, Dekerta 14, Modrzejowskiej 42, Targowej 12 i Targowej 18;

- adaptację części budynku przy ul. Targowej 18 na potrzeby Klubu dziecięcego dla dzieci do lat 3.

Realizacja projektu poprawi dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, zwiększy aktywizację i integrację społeczności zamieszkującej rewitalizowany obszar. W przebudowanej i zmodernizowanej infrastrukturze realizowane będą zaplanowane działania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dla ww. projektu Gmina Sosnowiec ubiegać się będzie o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Podziałania 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT Subregionu Centralnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Ankiety dotyczące projektu można składać w dniach od 24 kwietnia do 12 maja br. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: wfz.fundusze@um.sosnowiec.pl lub w Punkcie Konsultacyjnym w Budynku Głównym Urzędu Miejskiego al. Zwycięstwa 20 – Biuro Obsługi Interesantów, w godzinach: poniedziałek 7:30-18:00, wtorek-czwartek 7:30 -15:30, piątek 7:30 -13:00