Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 42 oraz II Liceum Ogólnokształcącego

Data rozpoczęcia: 08/05/2017, data zakończenia: 22/05/2017

Tematyka: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Agnieszka Wdowiak, Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy (awdowiak@um.sosnowiec.pl)

„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. B. Prusa 253A oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu”

 

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja dwóch placówek edukacyjnych tj. Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. B. Prusa oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater przy ul. Parkowej 1 poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych w tych obiektach, a także wymianę okien i drzwi zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności.

 

Realizacja projektu umożliwi ograniczenie zużycia energii i emisji zanieczyszczeń wynikających m.in. z poprawy efektywności energetycznej budynków. W szerszym oddziaływaniu projekt zapewni korzyści ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe.

Dla ww. projektu Gmina Sosnowiec ubiegać się będzie o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Podziałania 4.3.1 Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym – ZIT Subregionu Centralnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Ankiety dotyczące projektu można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: wfz.fundusze@um.sosnowiec.pl lub w Punkcie Konsultacyjnym w Budynku Głównym Urzędu Miejskiego al. Zwycięstwa 20 – Biuro Obsługi Interesantów, w godzinach: poniedziałek 7:30-18:00, wtorek-czwartek 7:30 -15:30, piątek 7:30 -13:00.).