Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Upamiętnienie Edwarda Gierka w przestrzeni publicznej Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 01/06/2017, data zakończenia: 20/06/2017

Tematyka: Badania ankietowe mieszkańców, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Joanna Grabarczyk, Wydział Rozwoju i Promocji Miasta, tel. 32 296 06 16 (obywatelski@um.sosnowiec.pl)

Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej z dnia 1 kwietnia 2016 roku, nakłada na samorządy konieczność zmiany nazwy obiektów, które upamiętniają osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób, w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (do 1 września 2017 roku).
W Sosnowcu mamy zasadę, że o najważniejsze kwestie pytamy Mieszkańców, dlatego w tym przypadku również liczy się dla nas zdanie Sosnowiczan. Zdajemy sobie sprawę, jak wiele emocji budzi postać Edwarda Gierka, ale jednocześnie jak bardzo jest zakorzeniona w świadomości Mieszkańców. Choć ustawa od nas tego nie wymaga, chcemy Państwa zapytać –

„Czy uważasz, że Edward Gierek zasługuje na upamiętnienie w przestrzeni publicznej Sosnowca poprzez nazwanie ronda lub ulicy jego nazwiskiem?”


Edward Gierek urodził się w dzisiejszej dzielnicy Sosnowca – Porąbce, 6 stycznia 1913 roku. W 1970 roku stanął na czele partii obejmując stanowisko I Sekretarza PZPR i faktyczną władzę w państwie.
W okresie jego rządów Polska zaciągnęła wielomilionowe pożyczki na realizację wielu potężnych inwestycji. Zakupiono również licencje produkcyjne dla przemysłu. Powstały nowe zakłady pracy, wśród nich np. Huta „Katowice”, Rafineria Nafty „Gdańsk”, Port Północny w Gdańsku, Fabryka Samochodów Małolitrażowych z oddziałem w Sosnowcu, Elektrownia Bełchatów, kopalnia „Bogdanka”.
Do sztandarowych projektów epoki Gierka należą: Centralna Magistrala Kolejowa, Linia Hutniczo-Siarkowa, droga szybkiego ruchu Katowice-Warszawa (tzw. Gierkówka), Trasa Łazienkowska i Dworzec Centralny w Warszawie. Dekada rządów Gierka przyniosła również ożywienie w budownictwie mieszkaniowym oraz rozwój polskiej wsi.
Szybko okazało się, że aby sprostać zadłużeniu, rząd zmuszony został podnieść ceny. Spowodowało to wzrost niezadowolenia społecznego, a następnie strajki tłumione brutalnie przez służby mundurowe. Ostatecznie w sierpniu 1980 roku, po kolejnej fali strajków, Gierek ustąpił ze stanowiska.
W Sosnowcu i Zagłębiu Dąbrowskim Edward Gierek kojarzony jest przede wszystkim z budową dużych osiedli mieszkaniowych (tzw. „wielka płyta”), przebudową głównych ciągów komunikacyjnych oraz uprzemysłowieniem. Zmarł 29 lipca 2001 roku. Został pochowany na cmentarzu w Sosnowcu-Zagórzu, a w 2002 roku nadano mu pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sosnowca.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

 1. Składanie opinii i uwag za pomocą elektronicznej platformy internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

 2. Badań ankietowych poprzez rozesłanie materiałów informacyjnych do wszystkich gospodarstw domowych w Sosnowcu.

 3. Składania opinii i uwag:

 • skan dokumentu, należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: konsultacje@um.sosnowiec.pl.
 • wypełnioną ankietę należy wrzucić do skrzynek usytuowanych w poniżej wymienionych placówkach tzw. Punktach Konsultacyjnych:
 • Milowice - MBP, ul. BAczyńskiego 12;

 • Pogoń - MBP, ul. Gospodarcza 32; 

 • Stary Sosnowiec - MBP, ul. Piłsudskiego 27 

 • Środula - MBP, ul. Kossaka 

 • Centrum - Urząd Miejski - Biuro Obsługi Interesantów al. Zwycięstwa 20, Centrum Informacji Miejskiej, ul. Warszawska 3/20

 • Zagórze Północ - MBP, ul. Zapały 10

 • Zagórze Południe - MBP, ul. Kisielewskiego 9a 

 • Klimontów, Dańdówka - MBP, ul. Klonowa 12

 • Kalinowa - MBP, ul. Kalinowa 

 • Bobrek, Niwka - MBP, ul. Wojska Polskiego 6

 • Modrzejów, Jęzor, Bór - Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Zawodzie 34 

 • Kazimierz - MBP, ul. Główna 19 

 • Porąbka - MBP, ul. Zagórska 3

 • Juliusz - MBP, ul. Spadochroniarzy 6

 • Ostrowy - Pawilon Sportowym, ul. Starzyńskiego 50 

 • Maczki, Kolonia Cieśle - Miejski Klub Kultury Maczki, ul. Krakowska 26 

 •  

Ankiety dotyczące konsultacji można wypełnić w dniach 01-20 czerwca 2017r.