Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Zmiany nazw ulic w Sosnowcu

Data rozpoczęcia: 12/06/2017, data zakończenia: 21/06/2017

Tematyka: Zmiany nazwy ulic, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wojciech Skiba, Wydział Kultury i Komunikacji Społecznej, tel. 32/296-06-40 (wks@um.sosnowiec.pl)

FORUM DLA TEMATU:
Zmiany nazw ulic w Sosnowcu (4 odpowiedzi)

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016, poz. 744) nakłada na samorządy konieczność zmiany nazwy obiektów, które upamiętniają osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny w ciągu 1 roku od dnia wejścia ustawy, tj. do dnia 1.09.2017 roku

Zależy nam na tym aby mieszkańcy Sosnowca  mogli wyrazić opinię w kwestiach dla nich ważnych szczególnie jeżeli przedmiotem rozważań są sprawy, które ich bezpośrednio dotyczą. W świadomości mieszkańców nazwy ulic, parków, szkól, obiektów funkcjonują już od wielu lat dlatego pragniemy zapytać jakie jest Państwa zdanie w sprawie:

 

- zmiany nazwy ulicy Tomasza Zapały na Władysława Jagiełły

- zmiany nazwy ulicy Bronisława Wesołowskiego na Józefa Pomian Pomianowskiego,

- zmiany nazwy ulicy Braci Śliwów na Braci Altman

- zmiany nazwy ulicy Dąbrowszczaków na Henryka Dietla

- zmiany nazwy ulicy Jana Gacka na Gacka,

- zmiany nazwy ulicy Brunona Jasieńskiego na Armii Krajowej i Anki Kowalskiej,

- zmiany nazwy ulicy Ignacego Kalagi na Jana Dormana

- zmiany nazwy ulicy Janka Krasickiego na Ignacego Krasickiego,

- zmiany nazwy ulicy Hanki Sawickiej na Kryptologów,

- zmiany nazwy ulicy Lucjana Szenwalda na KWK Kazimierz,

- zmiany nazwy ulicy Jana Szewczyka na Fitznera Gampera,

- zmiany nazwy ulicy Adama Śliwki na Bogusława Kabały,

- usunięcia patrona szkoły podstawowej nr 16 w Sosnowcu.

Niżej wymienione ulice pozostają bez zmian. Zmieniona zostaje tylko ich interpretacja.

- ulica 27 stycznia,

- ulica Braterstwa Broni,

- ulica Przyjaciół Żołnierza,

- ulica Przyjaźni,

 

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

 

  1. Składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  2. Składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: konsultacje@um.sosnowiec.pl lub wks@um.sosnowiec.pl
  3. Składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynek usytuowanych w Punktach Konsultacyjnych: 

- w Budynku Głównym Urzędu Miejskiego Al. Zwycięstwa 20 – Biuro Obsługi Interesantów, w godzinach: poniedziałek 7:30-18:00, wtorek–czwartek
7:30 - 15:30, piątek 7:30 -13:00.

- w Centrum Informacji Miejskiej, ul. Warszawska 20, w godzinach: od poniedziałku do piątku 8:00-18:00 i w sobotę 9:00-17:00.

 

Koordynator konsultacji:

Wojciech Skiba – Wydział Kultury i Komunikacji Społecznej, tel. 32 296 06 40

 

Okres trwania konsultacji – 12.06.2017r. do 21.06.2017r.