Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Uchwała w sprawie zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec.

Data rozpoczęcia: 05/07/2017, data zakończenia: 12/07/2017

Tematyka: Zasoby lokalowe Gminy Sosnowiec, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Marta Przecherka, Wydział Lokalowy, tel. 296-05-07 (wgl@um.sosnowiec.pl)

Szanowni mieszkańcy,

Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag dotyczących zmiany uchwały nr 96/X/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w

sprawie zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec.

  • Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 5 lipca 2017 r.,
    a zakończenia na dzień 12 lipca  2017 r.