Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego.

Data rozpoczęcia: 10/07/2017, data zakończenia: 17/07/2017

Tematyka: Zmiany nazwy ulic, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wojciech Skiba, Wydział Kultury i Komunikacji Społecznej, tel. 32/296-06-40 (wks@um.sosnowiec.pl)

FORUM DLA TEMATU:
Zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego. (2 odpowiedzi)

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016, poz. 744) nakłada na samorządy konieczność zmiany nazwy obiektów, które upamiętniają osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny w ciągu 1 roku od dnia wejścia ustawy, tj. do dnia 1.09.2017 roku

Zależy nam na tym aby mieszkańcy Sosnowca  mogli wyrazić opinię w kwestiach dla nich ważnych szczególnie jeżeli przedmiotem rozważań są sprawy, które ich bezpośrednio dotyczą. W świadomości mieszkańców nazwy ulic, parków, szkól, obiektów funkcjonują już od wielu lat dlatego pragniemy zapytać jakie jest Państwa zdanie w sprawie:

- zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

  1. Składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  2. Składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: konsultacje@um.sosnowiec.pl lub wks@um.sosnowiec.pl
  3. Składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynek usytuowanych w Punktach Konsultacyjnych

- w Budynku Głównym Urzędu Miejskiego Al. Zwycięstwa 20 – Biuro Obsługi Interesantów, w godzinach: poniedziałek 7:30-18:00, wtorek–czwartek
   7:30 - 15:30, piątek 7:30 -13:00.

- w Centrum Informacji Miejskiej, ul. Warszawska 20, w godzinach: od poniedziałku do piątku 8:00-18:00 i w sobotę 9:00-17:00.

Koordynator konsultacji:

Wojciech Skiba – Wydział Kultury i Komunikacji Społecznej, tel. 32 2960640

Okres trwania konsultacji – 10.07.2017 do 17.07.2017 rok