Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 03/10/2017, data zakończenia: 10/10/2017

Tematyka: Polityka społeczna, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 32 296-22-28

Konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sosnowca. 

 

Konieczność wprowadzenia zmiany do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sosnowca, polegającej na zastąpieniu wyrazu „ponadgimnazjalnych” wyrazem „ponadpodstawowych” wynika ze zmiany przepisów dotyczących systemu oświaty. Zgodnie z przepisami  ustawy wprowadzającej ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) dotychczasowe szkoły ponadgimnazjalne stają się szkołami ponadpodstawowymi. Przedmiotowa zmiana wymaga dostosowania nomenklatury użytej w Regulaminie do zmienianego stanu prawnego.

 

Uwagi i propozycje zmian należy składać do 10 października:

- na adres kancelaria@mopssosnowiec.pl lub

- osobiście w Dziale ds. Obsługi Kancelaryjnej i Administracji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, pokój nr 115,  parter (poniedziałek w godz. 7.30 -18.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 - 15.30, w piątek w godz. 7.30 - 13.00).