Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Konsultacje społeczne dot. zniesienia jednostki pomocniczej-Dzielnicy Środula

Data rozpoczęcia: 15/01/2018, data zakończenia: 22/01/2018

Tematyka: , autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Aneta Rybicka

Prezydent Miasta Sosnowca

 

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały nr 609/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca.

 

Ogłasza:

 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zniesienia jednostki pomocniczej – Dzielnicy Środula.

 

 

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 15 stycznia 2018 r.,
    a zakończenia na dzień 22 stycznia 2018 r.

 

  1. Materiały dostępne będą:

 

  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
  • składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  • składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:

arybicka@um.sosnowiec.pl

 

  1. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

 

  1. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl