Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Konsultacje w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sosnowca w 2018 roku.

Data rozpoczęcia: 02/02/2018, data zakończenia: 11/02/2018

Tematyka: Środowisko, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Miejski Zakład Usług Komunalnych, tel. 266-44-76

 
Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sosnowca w 2018 roku” przygotowany przez zespół powołany do tego celu Zarządzeniem Nr 1180/2017 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 30 listopada 2017 roku.
 
Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 2 lutego 2018 roku, a zakończenia na dzień 11 lutego 2018 roku.
 
Konsultacjami społecznymi zostają objęci wszyscy mieszkańcy Sosnowca.
 
Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
1. Składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl,
2. Składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: zwierzeta@mzuk.sosnowiec.pl.
 
Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl.