Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie podziału miasta Sosnowiec na okręgi wyborcze.

Data rozpoczęcia: 08/03/2018, data zakończenia: 15/03/2018

Tematyka: Tematy mieszkańców, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Administracyjno - Gospodarczy, tel. 32 296-07-19

 

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały w sprawie podziału miasta Sosnowiec na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Sosnowcu.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 8 marca 2018 r., a termin zakończenia na dzień 15 marca 2018 r.

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na terenie miasta Sosnowca.

 

Konsultacjami społecznymi zostaną objęci wszyscy mieszkańcy Sosnowca.

 

Konsultacje społeczne przeprowadzane są w formie:

1.      Składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej: www.konsultacje.sosnowiec.pl

2.      Składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: konsultacje.wybory@um.sosnowiec.pl

3.      Składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynki usytuowanej w Punkcie Konsultacyjnym w Budynku Głównym Urzędu Miejskiego:

         al. Zwycięstwa 20 – Biuro Obsługi Interesantów, w godzinach: poniedziałek 7:30-18:00, wtorek-7:30-15:30, piątek 7:30-13:

 

Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl