Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie podziału miasta Sosnowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Data rozpoczęcia: 06/04/2018, data zakończenia: 13/04/2018

Tematyka: Tematy mieszkańców, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Administracyjno - Gospodarczy, tel. 32 296-07-19

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały w sprawie podziału miasta Sosnowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

Termin konsultacji społecznych: 6 kwietnia 2018 r.-  13 kwietnia 2018 r.

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na terenie miasta Sosnowca.

 

Konsultacjami społecznymi zostaną objęci wszyscy mieszkańcy Sosnowca.

 

Konsultacje społeczne przeprowadzane są w formie:

1. Składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

2. Składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: konsultacje.wyborv@um.sosnowiec.pl

3. Składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynki usytuowanej w Punkcie Konsultacyjnym w Budynku Głównym Urzędu Miejskiego al. Zwycięstwa 20 - Biuro

Obsługi Interesantów, w godzinach: poniedziałek 7:30 - 18:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 13:00.

 

Informację o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się poprzez umieszczenie informacji na

tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta

Sosnowiec, na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

 

Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sosnowiec oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl