Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016-2023

Data rozpoczęcia: 18/07/2018, data zakończenia: 07/08/2018

Tematyka: Rewitalizacja, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości, tel. 296-06-38

Prezydent Miasta Sosnowca

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018, poz. 994 ze zm.) oraz § 3 Uchwały nr 609/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca.

 

Ogłasza:

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016-2023

 

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 18.07.2018r., a zakończenia na dzień 07.08.2018r.
  2. Materiały dostępne będą:
  • na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca,
  • w Budynku Urzędu na ul. Małachowskiego 3, pok. 33, I piętro
  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
  • składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  • składania opinii i uwag w formie pisemnej w Budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Małachowskiego 3, pok. 33, I piętro w godzinach: poniedziałek 7:30 – 18:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 13:00.
  1. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  1. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl