Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Statut Miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 31/07/2018, data zakończenia: 14/08/2018

Tematyka: Statut Miasta , autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Biuro Rady MIejskiej

FORUM DLA TEMATU:
Statut Miasta Sosnowca. (1 odpowiedzi)

Prezydent Miasta Sosnowca

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) oraz § 3 Uchwały nr 609/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca.

 

Ogłasza:

 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 61/VII/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 stycznia 2003 w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Sosnowca ze zm.

 

 1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 31 lipca 2018 r.,a zakończenia na dzień   14 sierpnia 2018 r.
 1. Materiały dostępne będą:
 • na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego,
 • w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20, II p., pok. 303.
 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
 • składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
 • składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:

brm.sesje@um.sosnowiec.pl

 • składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynki usytuowanej w:

 Budynku Głównym Urzędu Miejskiego al. Zwycięstwa 20 – Biuro Obsługi Interesantów, w godzinach: poniedziałek 7:30 – 18:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 13:00).

 1. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
 1. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl