Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14.

Data rozpoczęcia: 05/11/2018, data zakończenia: 16/11/2018

Tematyka: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy

Prezydent Miasta Sosnowca

 

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały nr 609/XXXVI/2013 Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca.

 

Ogłasza:

 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020 pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14.

 

1.      Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 05.11.2018 r.,
a zakończenia na dzień 16.11.2018 r.

 

2.      Materiały dostępne będą:

·         na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl,

·         w Biuletynie Informacji Publicznej,

·         na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

3.      Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

·         składania opinii i uwag za pomocą ankiety dostępnej na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl oraz przesłanej pocztą elektroniczną na adres mailowy: wfz.fundusze@um.sosnowiec.pl;

·         składania opinii i uwag w formie pisemnej za pomocą ankiety do skrzynek usytuowanych w Punkcie Konsultacyjnym w Budynku Głównym Urzędu Miejskiego Al. Zwycięstwa 20 – Biuro Obsługi Interesantów, w godzinach: poniedziałek 7:30-18:00, wtorek–czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 -13:00.).

 

4.      Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl.

 

5.      Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl.