Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Uchwała dot.warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńczych

Data rozpoczęcia: 23/11/2018, data zakończenia: 27/11/2018

Tematyka: , autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Konsultacje dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 525/XL/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobieraniaze zmianami.

 

Termin zgłaszania opinii do projektu uchwały: od 21.11.2018 r. do 27.11.2018 r.