Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Oświetlenie w Gminie etap II

Data rozpoczęcia: 26/11/2018, data zakończenia: 30/11/2018

Tematyka: Energetyczne oświetlenie, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy

FORUM DLA TEMATU:
Oświetlenie w Gminie etap II (1 odpowiedzi)

Prezydent Miasta Sosnowca

 

 

Na podstawie art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr 609/XXXVI/2013 Rady Miejskiej  w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca

 

ogłasza

przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie działań inwestycyjnych podejmowanych przez Gminę Sosnowiec w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020 pn. „Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II”.

 

 

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 26 listopada 2018 roku a zakończenia na dzień 30 listopada 2018 roku.

 

  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w Sosnowcu w siedzibie Urzędu Miejskiego przy al. Zwycięstwa 20.

 

  1. Materiały związane z przedmiotem konsultacji przedstawione zostaną w terminie wskazanym w pkt. 1 niniejszego ogłoszenia:

 

  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

 

  • Składania opinii i uwag za pomocą ankiety dostępnej na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl oraz przesłanej pocztą elektroniczną na adres mailowy: wfz.fundusze@um.sosnowiec.pl;

 

  • Składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynek usytuowanych w Punkcie Konsultacyjnym w Budynku Głównym Urzędu Miejskiego Al. Zwycięstwa 20 – Biuro Obsługi Interesantów, w godzinach: poniedziałek 7:30-18:00, wtorek–czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 -13:00.

 

  1. Wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.sosnowiec.pl, w zakładce „Konsultacje społeczne”.