Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Termomodernizacja LO nr VI im.J.Korczaka.

Data rozpoczęcia: 28/11/2018, data zakończenia: 05/12/2018

Tematyka: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy

FORUM DLA TEMATU:
Termomodernizacja LO nr VI im.J.Korczaka. (1 odpowiedzi)

Prezydent Miasta Sosnowca

 

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały nr 609/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca.

 

Ogłasza:

 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020 pn.: Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka przy ul. Zamenhofa 15 w Sosnowcu.

 

 1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 28.11.2018 r.,
  a zakończenia na dzień 5.12.2018 r.

 

 1. Materiały dostępne będą:

 

 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
  • składania opinii i uwag za pomocą ankiety dostępnej na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl oraz przesłanej pocztą elektroniczną na adres mailowy: wfz.fundusze@um.sosnowiec.pl;
  • składania opinii i uwag w formie pisemnej za pomocą ankiety do skrzynek usytuowanych w Punkcie Konsultacyjnym w Budynku Głównym Urzędu Miejskiego Al. Zwycięstwa 20 – Biuro Obsługi Interesantów, w godzinach: poniedziałek 7:30-18:00, wtorek–czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 -13:00.).

 

 1. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl.

 

 1. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl.