Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Statut Żłobka Miejskiego

Data rozpoczęcia: 05/12/2018, data zakończenia: 09/12/2018

Tematyka: Edukacja, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Polityki Społecznej

FORUM DLA TEMATU:
Statut Żłobka Miejskiego (1 odpowiedzi)

Prezydent Miasta Sosnowca

 

Ogłasza:

 

 przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Uchwały nr 237/XV/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 października 2011r.w sprawie ustalenia Statutu jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Sosnowcu z późniejszymi zmianami.

 

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 05.12.2018r. a zakończenie 09.12.2018r.
  1. Materiały dostępne będą:

 

  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
  • składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  • składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:

konsultacje@um.sosnowiec.pl

  • składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynek usytuowanych w Punkcie konsultacyjnym Budynku Głównym Urzędu Miejskiego al. Zwycięstwa 20 – Biuro Obsługi Interesantów, w godzinach: poniedziałek 7:30 – 18:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 13:00).
  1. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  1. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl