Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Zmiana Statutu Żłobka Miejskiego w Sosnowcu-szczepienia

Data rozpoczęcia: 16/01/2019, data zakończenia: 23/01/2019

Tematyka: Polityka społeczna, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Polityki Społecznej

Prezydent Miasta Sosnowca

 

 

Ogłasza:

 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany Uchwały nr 237/XV/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 października 2011r.w sprawie ustalenia Statutu jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Sosnowcu z późniejszymi zmianami.

 

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 16.01.2019r.a zakończenie na dzień 23.01.2019r.
  1. Materiały dostępne będą:
  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
  • składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  • składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:

konsultacje@um.sosnowiec.pl

  • składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynki usytuowanej w Punkcie konsultacyjnym Budynku Głównym Urzędu Miejskiego al. Zwycięstwa 20 – Biuro Obsługi Interesantów, w godzinach: poniedziałek 7:30 – 18:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 13:00).
  1. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  1. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl