Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutu Miejskiego Domu Kultury "KAZIMIERZ" w Sosnowcu.

Data rozpoczęcia: 22/01/2019, data zakończenia: 29/01/2019

Tematyka: Kultura, sport i rekreacja, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Kultury i Promocji Miasta

Prezydent Miasta Sosnowca

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr 609/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca.

 

Ogłasza:

Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Uchwały dotyczącej zmiany statutu Miejskiego Domu Kultury „KAZIMIERZ” w Sosnowcu.

 

1.      Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 22.01.2019 r., a zakończenia na dzień 29.01.2019 r.

2.      Materiały dostępne będą:

·         na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl,

·         w Biuletynie Informacji Publicznej,

·         na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego,

·         w Wydziale Kultury i Promocji Miasta

·         w Miejskim Domu Kultury „KAZIMIERZ”, ul. Główna 19, 41-215 Sosnowiec

3.      Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

·         składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

·         składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: konsultacje@um.sosnowiec.pl

·         składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynki usytuowanej:

                            - w Budynku Głównym Urzędu Miejskiego al. Zwycięstwa 20, w godzinach: poniedziałek 7:30 – 18:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 13:00,

                           - w Miejskim Domu Kultury „KAZIMIERZ”, ul. Główna 19, 41-215 Sosnowiec, w godzinach od 12:00 do 18:00.

4.      Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

 

Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl