Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016-2023

Data rozpoczęcia: 04/02/2019, data zakończenia: 24/02/2019

Tematyka: Rewitalizacja, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości

Prezydent Miasta Sosnowca

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018, poz. 994 ze zm.) oraz § 3 Uchwały nr 609/XXXVI/2013 Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca.

 

Ogłasza:

 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016-2023

 

 1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 04.02.2019r.,
  a zakończenia na dzień 24.02.2019r.
 2. Materiały dostępne będą:
 • na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca,
 • w budynku Urzędu na ul. Małachowskiego 3, pok. 33, I piętro

 

 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
 • składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
 • składania opinii i uwag w formie pisemnej w budynku Urzędu Miejskiego
  w Sosnowcu, ul. Małachowskiego 3, pok. 33, I piętro w godzinach: poniedziałek 7:30 – 18:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 13:00.

 

 1. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

 

 1. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl