Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Sosnowca

Data rozpoczęcia: 18/02/2019, data zakończenia: 25/02/2019

Tematyka: Budżet Obywatelski, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Kultury i Promocji Miasta

Prezydent Miasta Sosnowca

 

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr 609/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca.

 

Ogłasza:

 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Sosnowca”.

 

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 18.02.2019 r., a zakończenia na dzień 25.02.2019 r.
  1. Materiały dostępne będą:
  • na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego,
  • w Wydziale Kultury i Promocji Miasta

 

  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
  • składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynki usytuowanej w Budynku Głównym Urzędu Miejskiego al. Zwycięstwa 20, w godzinach: poniedziałek 7:30 – 18:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 13:00).
  1. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  1. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl