Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 2 oraz do włączenia Przedszkola Miejskiego nr 45 i Szkoły Podstawowej nr 40 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14.

Data rozpoczęcia: 21/03/2019, data zakończenia: 27/03/2019

Tematyka: Edukacja, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Edukacji

Prezydent Miasta Sosnowca

 

w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zmianami)

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie:

  • utworzenia Zespołu Szkół nr 2 w Sosnowcu z połączenia Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu ul. Bolesława Prusa 253A z Przedszkolem Miejskim nr 51 w Sosnowcu
    ul. Bolesława Prusa 253A
  • włączenia Przedszkola Miejskiego nr 45 w Sosnowcu i Szkoły Podstawowej nr 40 w Sosnowcu do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Sosnowcu, ul. Stefana Kisielewskiego 4b

 

Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 21 marca 2019 r. a zakończenie na dzień 27 marca 2019 r.

Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne będą:

  • na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu  www.bip.um.sosnowiec.pl , w zakładce „Konsultacje społeczne”
  • w siedzibie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Małachowskiego 3, pok.25 w godzinach: poniedziałek 7.30-18.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30,              piątek 7.30-13.00

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

  • przekazania opinii i uwag na formularzu zgłoszenia opinii na adres poczty elektronicznej: wed.szkoly@um.sosnowiec.pl  lub osobiście w siedzibie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu , ul. Małachowskiego 3, pok.25 w godzinach: poniedziałek 7.30-18.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-13.00
  • Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na  stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu www.bip.um.sosnowiec.pl , w zakładce „Konsultacje społeczne”

 

Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.