Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Zniesienie jednostki pomocniczej – Dzielnicy Juliusz

Data rozpoczęcia: 08/04/2019, data zakończenia: 15/04/2019

Tematyka: Tematy mieszkańców, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Organizacyjny i Informatyzacji

Prezydent Miasta Sosnowca

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.

z 2019 roku, poz. 506) oraz § 3 Uchwały nr 121/V/2019 Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Miasta Sosnowca.

Ogłasza:

 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zniesienia jednostki pomocniczej – Dzielnicy Juliusz.

 

1.      Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 8 kwietnia 2019 r.

a zakończenia na dzień 15 kwietnia 2019 r.

 

2.      Materiały dostępne będą:

·         na Platformie Konsultacji Społecznych www.konsultacje.sosnowiec.pl,

·         w Biuletynie Informacji Publicznej,

 

3.      Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

·         składania opinii i uwag za pomocą Platformy Konsultacji Społecznych www.konsultacje.sosnowiec.pl,

·         składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:

dzielnice@um.sosnowiec.pl .

 

4.      Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na Platformie Konsultacji Społecznych  www.konsultacje.sosnowiec.pl .

 

Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na Platformie Konsultacji Społecznych www.konsultacje.sosnowiec.pl