Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Zespole Żłobka i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Gminę Sosnowiec oraz maksymalnej opłaty za

Data rozpoczęcia: 23/04/2019, data zakończenia: 24/04/2019

Tematyka: Edukacja, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Edukacji

 

Prezydent Miasta Sosnowca

 

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz Uchwały Nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019r. w/s zasad                       i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895)

 

 

Ogłasza:

 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w  Sosnowcu w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Zespole Żłobka i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Gminę Sosnowiec oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie

 

Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 23.04.2019 r.,a zakończenia na dzień 24.04.2019 r.

 

1.      Materiały dostępne będą:   

2.      Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

  • składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  • składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: konsultacje@um.sosnowiec.pl
  • składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynek usytuowanych w: Budynku Głównym Urzędu Miejskiego al. Zwycięstwa 20 – Biuro Obsługi Interesantów,              w godzinach: poniedziałek 7:30 – 18:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 13:00.

3.      Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

4.      Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl