Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta Sosnowca, od dnia 1 września 2019 roku

Data rozpoczęcia: 13/05/2019, data zakończenia: 20/05/2019

Tematyka: Edukacja, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Edukacji

Prezydent Miasta Sosnowca

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2019 roku, poz. 506) oraz Uchwały nr 121/V/2019 Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895).

Ogłasza:

przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta Sosnowca, od dnia 1 września 2019 roku

1.Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 13.05.2019 r., a zakończenia na dzień 20.05.2019  r.

2. Materiały dostępne będą: 

  • na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej, 
  • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego,
  • w siedzibie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Małachowskiego 3, pok. 25 w godzinach: poniedziałek 7.30-18.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-13.00

3. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

  • składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl,
  • składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: edukacja@um.sosnowiec.pl,
  • składania opinii i uwag w formie pisemnej, które należy dostarczyć do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Małachowskiego 3, pok. 25, w godzinach: poniedziałek 7.30-18.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-13.00

4.Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

5.Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl