Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Konsultacje społeczne dotyczące wskazania lokalizacji i rodzaju planowanych inwestycji na terenie sosnowieckich przedszkoli miejskich.

Data rozpoczęcia: 29/05/2019, data zakończenia: 01/07/2019

Tematyka: Edukacja, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Kultury i Promocji Miasta

Prezydent Miasta Sosnowca

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 506) oraz Uchwały nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895).

 

Ogłasza:

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących: wskazania lokalizacji i rodzaju planowanych inwestycji na terenie sosnowieckich przedszkoli miejskich. 

 

        UWAGA!

1.      Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 18.06.2019r., a zakończenia na dzień 01.07.2019r.

2.      Materiały dostępne będą:

  •         na stronach internetowych: www.konsultacje.sosnowiec.pl, www.obywatelski.sosnowiec.pl
  •         w Biuletynie Informacji Publicznej.

3.      Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

  •         składania formularzy za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: obywatelski@um.sosnowiec.pl, 

  •     składania formularzy do Wydziału Kultury i Promocji Miasta w Budynku Głównym Urzędu Miejskiego Al. Zwycięstwa 20, pokój 404 w godzinach: poniedziałek 7:30-18:00, wtorek–czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 -13:00.)

4.  Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronach internetowych: www.konsultacje.sosnowiec.pl, www.obywatelski.sosnowiec.pl

5.      Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronach internetowych:www.konsultacje.sosnowiec.pl, www.obywatelski.sosnowiec.pl