Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Konsultacje społeczne dotyczące: zmiany zapisów Uchwały Nr 906/LIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce ...

Data rozpoczęcia: 18/06/2019, data zakończenia: 24/06/2019

Tematyka: Edukacja, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Polityki Społecznej

Prezydent Miasta Sosnowca

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2019 roku, poz. 506) oraz Uchwały nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895)

 

Ogłasza:

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących: zmiany zapisów Uchwały Nr 906/LIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Sosnowiec

 

1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 18.06.2019 r.,a zakończenia na dzień 24.06.2019 r.

2. Materiały dostępne będą:

3. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

  • składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  • składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:konsultacje@um.sosnowiec.pl
  • składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynek usytuowanych w:Budynku Głównym Urzędu Miejskiego al. Zwycięstwa 20 – Biuro Obsługi Interesantów, w godzinach: poniedziałek 7:30 – 18:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 13:00).

4. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

5. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl