Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Konsultacje społeczne w prawie zmiany Uchwały Nr 192/VIII/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Zespole Żłobka i Klubów Dziecięcych.

Data rozpoczęcia: 12/11/2019, data zakończenia: 22/11/2019

Tematyka: Edukacja, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Polityki Społecznej

Prezydent Miasta Sosnowca

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 506 późn. zm.) oraz Uchwały Nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019r. w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895)

Ogłasza:

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej  w  Sosnowcu w sprawie zmiany Uchwały Nr 192/VIII/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Zespole Żłobka i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Gminę Sosnowiec oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie z późn.zm.

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 12.11.2019 r., a zakończenia na dzień 22.11.2019 r.
  2. Materiały dostępne będą:
  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
  • składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  • składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:konsultacje@um.sosnowiec.pl
  • składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynek usytuowanych w: Budynku Głównym Urzędu Miejskiego al. Zwycięstwa 20 – Biuro Obsługi Interesantów,              w godzinach: poniedziałek 7:30 – 18:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 13:00.
  1. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  2. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl