Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Uchwały dotyczącej zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu.

Data rozpoczęcia: 20/11/2019, data zakończenia: 27/11/2019

Tematyka: Kultura, sport i rekreacja, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Kultury i Promocji Miasta

Prezydent Miasta Sosnowca 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca.

 

Ogłasza:

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Uchwały dotyczącej nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu.

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 20.11.2019 r., a zakończenia na dzień 27.11.2019 r.
  2. Materiały dostępne będą:

            - ​na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl,

            - w Biuletynie Informacji Publicznej, 

            - na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego,

  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

            - składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

            - składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: konsultacje@um.sosnowiec.pl

            - składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynki usytuowanej w Zagłębiowskiej Mediatece, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec,

              w godzinach: poniedziałek 12:00 –  20:00; wtorek – piątek 8:00 - 20:00, sobota 9:00 – 17:00

  1. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  2. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej: www.konsultacje.sosnowiec.pl