Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy Sosnowiec

Data rozpoczęcia: 13/02/2020, data zakończenia: 04/03/2020

Tematyka: Środowisko, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Administracji Drogowej

Prezydent Miasta Sosnowca

 

 

Na podstawie art.5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2019 roku, poz. 506) oraz Uchwały nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895).

Ogłasza:

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy Sosnowiec

1.      Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 13.02.2020 r.,a zakończenia na dzień 04.03.2020 r.

2.      Materiały dostępne będą:

·         na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl,

·         w Biuletynie Informacji Publicznej,

·         na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego,

·          Wydział Administracji Drogowej pok. 207 ul. Mościckiego 14, Tel. 32 296 07 23

3.      Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

·         składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

·         składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: zdr.ruch@um.sosnowiec.pl

4.      Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca

         oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowejwww.konsultacje.sosnowiec.pl