Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Zasady VII edycji Budżetu Obywatelskiego

Data rozpoczęcia: 14/02/2020, data zakończenia: 03/03/2020

Tematyka: Budżet Obywatelski, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Kultury i Promocji Miasta

FORUM DLA TEMATU:
Zasady VII edycji Budżetu Obywatelskiego (4 odpowiedzi)

Prezydent Miasta Sosnowca

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 r.  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895).

Ogłasza:

przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zasad VII edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Sosnowca.

 

 1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 17.02.2020 roku a zakończenia na dzień 03.03.2020 roku.
 1. Materiały dostępne będą:
 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
 • składania opinii i uwag na spotkaniach informacyjnych, które odbędą się:
  • 18 lutego, o godz. 17.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Filia nr 15, ul. Kisielewskiego 9A,
  • 3 marca, o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim, Al. Zwycięstwa 20, sala 319
  • składania opinii i uwag za pomocą platformy internetowej: www.konsultacje.sosnowiec.pl
 • składanie opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: konsultacje@um.sosnowiec.pl
 • składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynki usytuowanej w:
  • Budynku Głównym Urzędu Miejskiego Al. Zwycięstwa 20 – Biuro Obsługi Interesantów,  w godzinach: poniedziałek 7.30 -18.00, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30-13.00.
 1. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie  internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
 1. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej: www.konsultacje.sosnowiec.pl