Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego MOSiR w Sosnowcu przy al. Mireckiego 4

Data rozpoczęcia: 16/04/2020, data zakończenia: 22/04/2020

Tematyka: Kultura, sport i rekreacja, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

MOSiR Sosnowiec

Prezydent Miasta Sosnowca
 
 
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 506) oraz Uchwały nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895).
 
Ogłasza:
 
Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących modernizacji Stadionu Lekkoatletycznego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
przy al. Mireckiego 4.
 
 
 
1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 16 kwietnia 2020 r., a zakończenia na dzień 22 kwietnia 2020 r.
 
2. Materiały dostępne będą:
 
3. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
 
4. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca, stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji http://www.mosir.sosnowiec.pl/bip/
 
5. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji http://www.mosir.sosnowiec.pl/bip/
 
Wypełnij ankietę poniżej i prześlij ją na sekretariat@mosir.sosnowiec.pl