Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 18/05/2020, data zakończenia: 24/05/2020

Tematyka: Regulamin Utrzymania Czystości, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami

Prezydent Miasta Sosnowca

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz Uchwały Nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895).

Ogłasza:

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.

1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 18 maja 2020 r.,a zakończenia na dzień 24 maja 2020 r.

2. Materiały dostępne będą:

3. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

4. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

5. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl