Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Projekt Uchwały w sprawie ustanowienia Stypendiów E-sportowych Miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 25/05/2020, data zakończenia: 01/06/2020

Tematyka: Kultura, sport i rekreacja, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Prezydent Miasta Sosnowca

 

działając na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz Uchwały nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895)

ogłasza:

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie ustanowienia Stypendiów E-sportowych Miasta Sosnowca.

 

 1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 25 maja 2020 roku, a zakończenia na dzień 1 czerwca 2020 roku.

 1. Materiały dostępne będą:

 • na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl,

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca,

 • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu,

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.

 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

 • Składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl.

 • Składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: stypendia@mosir.sosnowiec.pl.

 • Składania opinii i uwag w formie pisemnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu (ulica 3 Maja 41, 41-200 Sosnowiec, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30).

 1. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca, na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.

 1. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl