Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Projekt uchwały ws. ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Sosnowca obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów i standardów jakościowych.

Data rozpoczęcia: 15/10/2020, data zakończenia: 20/11/2020

Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Sosnowca

o podjęciu uchwały w sprawie

ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Sosnowca obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów i standardów jakościowych

 

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sosnowcu uchwały nr 543/XXX/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Sosnowca projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Sosnowca obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

 

Informacje na temat aktualnie prowadzonych prac nad projektem opisanej uchwały publikowane są na stronie internetowej miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Sosnowiec w zakładce Konsultacje Społeczne.   

 z up. Prezydenta Miasta

ZASTĘPCA PREZYDENTA

/ - / Jeremiasz Świerzawski