Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Sosnowiecka Rada Seniorów-projekt uchwały

Data rozpoczęcia: 20/11/2020, data zakończenia: 22/11/2020

Tematyka: Polityka społeczna, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Polityki Społecznej

Prezydent Miasta Sosnowca

 

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2020 roku, poz. 713) oraz Uchwały nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895)

 

Ogłasza:

 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany zapisów Uchwały Nr  155/XIV/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Sosnowca oraz nadania jej statutu ze zmianami

 

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 20.11.2020r. a zakończenia na dzień  22.11.2020r.
  1. Materiały dostępne będą:
  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
  1. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  1. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl