Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Projekt uchwały w sprawie regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG

Data rozpoczęcia: 14/01/2021, data zakończenia: 21/01/2021

Tematyka: Tematy mieszkańców, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami

Prezydent Miasta Sosnowca

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2020 r., poz. 713) oraz Uchwały Nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895).

Ogłasza:

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG na terenie Miasta Sosnowca oraz sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokości tego wkładu.

 

1.      Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 14 stycznia 2021 r.,a zakończenia na dzień 21 stycznia 2021 r.

2.      Materiały dostępne będą:

3.      Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

4.      Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl