Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Zasady VIII edycji Budżetu Obywatelskiego

Data rozpoczęcia: 23/03/2021, data zakończenia: 06/04/2021

Tematyka: Budżet Obywatelski, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Kultury i Promocji Miasta

Prezydent Miasta Sosnowca

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020r. tj. poz. 713 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 r.  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895).

Ogłasza:

przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Sosnowca projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Sosnowca dotyczącego realizacji Budżetu Obywatelskiego

1.      Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 23.03.2021 roku a zakończenia na dzień 06.04.2021 roku.

2.      Materiały dostępne będą:

3.      Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

  • składania opinii i uwag za pomocą platformy internetowej: www.konsultacje.sosnowiec.pl
  • składanie opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: konsultacje@um.sosnowiec.pl
  • składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynki usytuowanej w Urzędzie Miejskim al. Zwycięstwa 20 w godzinach: poniedziałek 7.30 -18.00, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30-13.00.

4.      Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie  internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

5.      Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej: www.konsultacje.sosnowiec.pl